BDT ( Bilişsel Davranışcı Terapi ) | Dolunay ÖZBAŞ | Yaşam Koçluğu ve Danışmanlık

BDT ( Bilişsel Davranışcı Terapi )

BDT ( Bilişsel Davranışcı Terapi ) Resim

BDT ( Bilişsel Davranışcı Terapi )


Bilişsel davranışçı terapi (BDT), düşünce ve döngün düğüm ilişkisi üzerine kurulu bir terapi yöntemidir. Bu terapi yöntemi, kullanımları ve kullanımları değiştirme yoluyla, belirli ayarları çözmeye yardımcı olur. BDT, kaygı bozukluğu, depresyon, panik atak, yeme bozukluğu, obsesif- kompulsif bozukluk gibi çeşitli psikolojik sorunlar tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir.

BDT'de, kişinin öz kaynaklarını kullanarak, sıkıntı yaratan durumlarla başa çıkabilmesine yardımcı olacak becerileri kazandırmak asıl hedeftir. Terapist ve danışanın birlikte çalışarak saptadığı hedeflere ulaşmak ve “değişim” yaratabilmek için seanslar sırasında öğrenilenler seanslar arasında uygulamaya geçirilir. Seans içinde terapistten öğrenilen bilginin beceriye dönüştürülebilmesi için uygulamada “ev ödevleri” ya da egzersizlerden faydalanılır. 

Özetle bilişsel davranışçı terapi sıkıntı yaratan belirtileri hedef alan, sıkıntıyı azaltmayı, düşünce biçimlerini yeniden gözden geçirmeyi ve sorun çözmede yardımcı olacak yeni stratejiler öğretmeyi amaçlayan etkililiğini araştırmalarla gösterilmiş bir psikoterapi türüdür.

Dolunay Özbaş, almış olduğu BDT eğitimini, Yaşam Koçluğu, Eğitim Koçluğu ve Aile Danışmanlığı hizmetlerinde kullanmaktadır.