NLP ( Neuro Linguistic Programming ) | Dolunay ÖZBAŞ | Yaşam Koçluğu ve Danışmanlık

NLP ( Neuro Linguistic Programming )

NLP ( Neuro Linguistic Programming ) Resim

NLP ( Neuro Linguistic Programming )

NLP (Neuro Linguistic Programming), düşünce, dil ve davranışlar arasındaki ilişkiyi araştıran bir yaklaşımdır. NLP, insanların nasıl baktığını, nasıl düşündüğünü ve davrandığını anlamaya yardımcı olmak için odaklanıyor. NLP' nin derin çalışması bireyi, daha iyi bir iletişimci olmaya ve başkalarıyla daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olacak araçlar ve teknikler sunmaktadır. NLP bakış açısı, kişisel gelişim, iletişim becerileri, liderlik ve eğitim gibi birçok alanda kullanılır.

Dolunay Özbaş, NLP uygulamalarını görüşmelerinde kullanan bir yaşam koçu ve eğitim koçu olarak biliniyor. Dolunay Özbaş, test  ve  NLP tekniklerini kullanarak, danışanlarının zihinsel ve duygusal durumlarını yönetmelerine, kendilerini daha iyi anlamalarına  yardımcı olur.

NLP teknikleri arasında "anketleme", "dil modeli", "kalıp bozma", "göz hareketleri", "duygu bölgesi" ve "yapılandırma" gibi teknikler yer alır. Bu teknikler, duyguları, düşünce ve deneyimleri daha iyi anlamayı ve olası kalıplarını değiştirmeye yardımcı olur.

Dolunay Özbaş, NLP tekniklerini, ayrıntıların özelliklerine göre uyarlar ve her danışanının hedeflediği gereksinimleri karşılamak için farklı yaklaşımlar kullanır. .